top of page

CAPEL CYMRAEG EALING GREEN

OEDFAON

Oedfaon:

Bob bore dydd Sul am 11 o'r gloch y bore

Dim oedfa mis Awst

 

Ysgol Sul:

Bob bore dydd Sul am 11 o'r gloch y bore               

Gweinidog: Parch Richard Brunt - rwbrunt@gmail.com

 

Ysgrifennydd: Graham Griffiths

0208 932 7124

marigriff@ntlworld.com

 

Cyfeiriad: 

Capel Presbyteraidd Seion,

Ealing Green. W5 5EN

 

Rhif ffôn y Capel: 

0208 579 3723

NEWYDDION

Newyddion:

Mae cylchlythr Newyddion Seion yn cael ei gynhyrchu bob mis yn rheolaidd, gyda manylion am ddigwyddiadau'r mis, gwasanaethau ac am ein haelodau. Gallwch ei gael trwy ein tudalen Facebook          (Capel Seion) neu ar e-bost : marigriff@ntlworld.com

 

 

Bore Coffi:

Yn y neuadd am 11o'r gloch ar y Sadwrn olaf o'r mis heblaw am Chwefror, Awst a Rhagfyr.

 

 

Y Gymdeithas Ddiwylliannol:

 

Yn cyfarfod ar ôl y bore coffi yn ystod misoedd y gaeaf , gyda rhaglen ddiddorol ac amrywiol yn cynnwys cinio Gwyl Ddewi. Am fwy o fanylion cysylltwch a : Mari Griffiths marigriff@ntlworld.com

bottom of page